باسواد کی است؟
نظر به تحقیق جامع که خانم مارلیسا در منابع معتبر نموده دریافته است که افراد باسواد دارای پنجاه ویژگی ذیل می باشد و این تحقیق و تدوین وی توسط رمضان دانش به شکل مفهومی از انگریزی به فارسی برگردانیده شده.
ویژگی های افراد با سواد:
۱_ بتواند به طور واضح و مستقلانه فکر کند.
۲_ دارای رای خوب باشد.
۳_ بفهمد که چطور بیاموزم.
۴_ بفهمد که با در نظرداشت منابع موجود و استفاده آن یک مهارت را بدست آورد، فرایند مورد نیاز برای بدست آوردن یک مهارت خاص و تجارب بالقوه را بازخوانی بتواند.
۵_ ابتکار عمل داشته باشد و به تنهایی کار بتواند.
۶_ بتواند افکار و باورهای خود را بشکل واضح و فشرده در نوشتار بیان نماید.
۷_ بتواند واضح صحبت نماید.
۸_ توانایی داشتن استدلال تحلیلی و انتقادی
۹_ بتواند به صورت استقرایی و قیاسی فکر نماید.
۱۰_ توانایی طرح سوالات فرضی
۱۱_ عدم پذیرش کورکورانه حرف دیگران بدون اطمنان که گوینده درست و غلط را تفکیک می‌تواند.
۱۲_ توانایی تفکیک اطلاعات مهم و غیر مهم(مرتبط و غیر مربوط).
۱۳_ فهم استفاده موثر از دانش و می داند که دانش مورد نیاز خود را از کجا بدست آورد، و توانایی سازماندهی آن دانش را در یک برنامه عملی دارد که به یک هدف معین هدایت می شود.
۱۴_ درک فطرت انسان و توانایی برقراری، حفظ و بهبود روابط پایدار را دارد.
۱۵_ چگونگی برقراری ارتباط با دیگران و می داند چگونه از دیگران اعتماد و احترام کسب کند.
۱۶_ درک چگونگی داشتن همکاری و تشریک مساعی موثر با دیگران.
۱۷ توانایی حل ناسازگاری‌ها با دیگران.
۱۸_ توانایی ترغیب دیگران.
۱۹_ توانایی متصورسازی(مفهوم‌سازی) و حل مشکلات.
۲۰_ توانایی ایجاد بینش(رای)
۲۱_ توانایی بررسی ارتباط میان نظام‌ها، باورها و فرهنگ‌ها.
۲۲_ توانایی عبور از کلیشه و بررسی مشکلات و راه حل‌ها از مناظر متعدد.
۲۳_ به طور کل نگر آموزش دیده باشد: خلاق، فرهنگی، معنوی، اخلاقی، فیزیکی، تکنولوژیکی و فکری.
۲۵_ دانش عمیق و تخصصی در یک رشته خاص.
۲۴_ تحصیلات با پایه وسیع داشته و دید کلی خوب از موضوعات علوم طبیعی، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، ادبیات، فلسفه، و الهیات دارد.
۲۶_ بالای خود حاکم بوده و می دانند چگونه در کوتاه مدت سختی‌ها را تحمل کند تا در بلند مدت به اهداف مهم دست یابد.
۲۷_ دارای استقامت و بردباری می‌باشد.
۲۸_ خودآگاه است و می دانند که چگونه حالات و احساسات درونی خود را درک و مدیریت کند.
۲۹_ دارای فهم که کجا و چگونه توجه خود را متمرکز کند.
۳۰_ دارای ارزش های اخلاقی وکمال‌گرا است.
۳۱_ دارای توانایی و نظم و انضباط برای انجام آنچه درست است.
۳۲_ دارای مطالعه و مهارت‌های فرهنگی.
۳۳- بدون توجه به جنسیت، نژاد، مذهب، کشور مبدأ و غیره برای همه احترام یکسان دارد.
۳۴ــ فرجام دنیا و عمرش را میداند.
۳۵_ خلاق بوده و توانایی خلق ایده و تبدیل آنها به واقعیت را دارد.
۳۶ــ کنجکاوی طبیعی در او به منظور ارضای آن کنجکاوی بیدار شده باشد.
۳۷ــ دارای توانایی که رفتارها و صفات مورد نیاز را شناسایی کرده و آنها را به عادت تبدیل کند.
۳۸ــ این توانایی را دارد که رفتارها و صفات مضر را شناسایی و اصلاح کند.
۳۹_ توانایی نگه داشتن زندگی خود در تعادل مناسب.
۴۰ــ داشتن انعطاف برای پذیرش اشتباهات.
۴۱ــ دارای سواد کمی-ریاضیکی بوده و می داند چگونه از حساب، جبر، هندسه و آمار برای حل مسائل استفاده کند.
۴۲ــ توانایی صحبت حداقل به یک زبان غیر مادری.
۴۳ــ سواد مالی داشته و دانش لازم برای اتخاذ تصمیم‌های درست مالی را دارد.
۴۴ــ منعطف بوده و می داند که چگونه با تغییرات کنار بیاید.
۴۵ــ دانستن کنار آمدن با ابهامات.
۴۶_ توانایی کشف دیدگاه های بدیل را دارد.
۴۷ــ به ارزش زیبای‌شناختی پی برده و می تواند به خوبی آواز بخوانند و برقصد، حداقل یک آلت موسیقی بنوازد و می تواند از معماری، هنر عالی، و دیگر تجلیات نبوغ خلاق قدردانی کند.
۴۸ــ فلسفه شخصی را توسعه داده تا شاد و موفق باشد.
۴۹ــ توانایی و نظم و انضباط را دارد که دائماً پیشرفت کند.
۵۰ــ توانایی همیشه در پی آموختن بودن را دارد.
منبع:
https://daringtolivefully.com/educated-person

دسته بندی شده در: