درود بر عزیزان که دل‌شان برای قوم شریف هزاره می‌تپد!
من متوجه‌م که یک عده کثیری می‌خواهد به هزاره خدمت کند و به هر نحو ممکن به این جامعه نفع برساند، در کنار این حس همیشه حسرت اتحاد و هم‌سویی را حمل می‌کند.
عزیزان که نیت خدمت دارید!
این را نیک بدانیم که هزاره از مرحله کار قومی عبور کرده و یا در حال عبور است، بیایید صنفی کار کنیم، یک عده از هم‌فکران خود را دریابید و بجای همسو نمودن همه هزاره کار را شروع کنید، اینطوری عاجل و آسان به هدف می‌رسیم، حرفم را با یک مثال واضح می‌کنم:
من میخواهم که در هزاره‌جات باید غرس درخت‌های مثمر که در مناطق سردسیر رشد می‌کند ترویج شود.
اگر برای این هدف‌م بخواهم تمام هزاره‌ها را هم‌سو و هم‌فکر بسازم ممکن سال‌ها طول بکشد و اکثر انرژی صرف تفهیم‌ها شود ولی اگر بیست نفر هم‌فکرم را دریابم، هزینه قناعت دادن همگانی را صرف تحقیق و غرس نهال نمایم باغ‌های خوب خواهیم داشت.
در مورد رسانه، تکنالوژی کمپیوتر، کتابخانه‌های فزیکی و الکترونیکی، فارم‌ها….. شما بیشتر از من می‌دانید!

دسته بندی شده در: