برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
گ

گزیده‌های از فیسبوک

6 دقیقه زمان مطالعه
0 6
6 دقیقه زمان مطالعه
0 6

دقت کنیمقلم اسلحه و مکتب و صنف سنگر نیست!تعریف بیجا نکنیم. ……. نقد کافی نیست، نقد نقد را یادبگیریم! ……. بعد از خوردن برنج بنگال، گوشت گاو پاکستان، نان خشک گندم قزاق و روغن مالزی که در گاز روسیه با…

ادامه خواندن
ز

زندگی از زاویه کوته سنگی

7 دقیقه زمان مطالعه
0 4
7 دقیقه زمان مطالعه
0 4

ام‌شام می‌خواستم به وظیفه بروم و تا زیر پل کوته سنگی پیاده‌روی کردم فارغ از تاریکی راه و شلوغی مسیر غرق در رویایی بودم که برای آینده می‌بافیدم (رویابافی هنگام پیاده روی از زمان نوجوانی عادت‌م شده). به زیر پل…

ادامه خواندن
ب

بستر اجتماعی

2 دقیقه زمان مطالعه
0 6
2 دقیقه زمان مطالعه
0 6

من اگر امروز به روی یک ناشناس اخم میکنم و یا لبخند می‌زنم بیانگر تاثیرات بستر اجتماعی بر من است.اما سخن در کنش‌های فردی خلاصه نمی‌شود، تمام حرکات جمعی و آنچه را که میتوان سرنوشت جمعی خواند در یک نگاه…

ادامه خواندن
ع

علی محبوب فرا حد ها

1 دقیقه زمان مطالعه
0 1
1 دقیقه زمان مطالعه
0 1

عشق تابش ماه در دریای شب نیست، عشق وز وز نسیم سحر در گوش بزغاله آهو هم نیست، عشق جا دادن بذر در دل نمناک گل نیست، عشق آفتاب است که بر ساکتی سنگ و حباب رها شده از دهان…

ادامه خواندن
ق

قهرمان روزگار ما

1 دقیقه زمان مطالعه
0 9
1 دقیقه زمان مطالعه
0 9

قهرمان‌های روزگار مادر روزگار ما قهرمانی عمودی نیست، مایه قهرمانی “واژه” است، قهرمان به گوش مخاطب واژه می‌گوید و با شنیدن واژه، قهرمانی در مخاطب نیز حلول می‌کند و این طور قهرمانی گسترش پیدا می‌کند تا همه افق ما قهرمان…

ادامه خواندن
ز

زلزله، شعر رمضان دانش

1 دقیقه زمان مطالعه
0 1
1 دقیقه زمان مطالعه
0 1

عصیان تو، زلزله‌ی دیگر استحجاب تو، میزان هنر استگیسو پریشان نشو، غمزه مکنورنه، این سونامی آخر استچشمانت خود “ماونالوا”ستخم زلفت”هاتای” به سر استر.دانش……. üzgünüm #türkiye üzüntünü paylaşıyorum

ادامه خواندن
ک

کمبود واژه در پارسی

3 دقیقه زمان مطالعه
0 5
3 دقیقه زمان مطالعه
0 5

واژه‌ها تنها بیانگر احساسات نیست و فقط مارا در صنعت کمک نمی‌کند بلکه جهان ما پر از واژه است، شاید ادعایم دور از واقع نباشد که در “جهان فزیک” به کمک “جهان واژه” زندگی می‌کنیم.واژه‌ها به ما محیط نو را…

ادامه خواندن
پ

پارسی

1 دقیقه زمان مطالعه
0 2
1 دقیقه زمان مطالعه
0 2

پارسا بود تا پاس داشت پارسیدر سینا و مولانا شناخت پارسیسلام‌ بر غزنه، شیراز و دو شنبهگلستان و مثنوی گذاشت پارسیلعل بدخشان و دانه‌ی نیشاپوردر وصف، فقط انگاشت پارسیاز رستم پهلوان تا فرهاد عاشقخوبان را باید انباشت پارسیاز عراق تا…

ادامه خواندن
1 دقیقه زمان مطالعه
0 0

قیمت داشتنفقط موضوع بازار خرید و یا هم ارزش‌گذاری اخلاقی نیست، قیمت یک ناموس طبیعی است.ماهی ممکن قیمت بقای‌ش را شنا کند و یا هم قیمت زندگی آهو فرار از شکار شدن باشد.در جهان انسان‌ها نیز قیمت سیر خود را…

ادامه خواندن
ب

بازخوانی شعر بلخی

3 دقیقه زمان مطالعه
0 33
3 دقیقه زمان مطالعه
0 33

جوانان در قلم رمز شفا نیست‏دوای درد استبداد خون است‏ز خون بنویس در دیوار ظالم‏ که آخر سیل این بنیاد خون استبلخی‏ جوانان در جنگ رمز شفا نیست‏ دوای درد استبداد علم است‏ با قلم بنویس بر دیوار ظالم‏ که…

ادامه خواندن