برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...
گ

گزیده‌های از فیسبوک

6 دقیقه زمان مطالعه
0 6
6 دقیقه زمان مطالعه
0 6

دقت کنیمقلم اسلحه و مکتب و صنف سنگر نیست!تعریف بیجا نکنیم. ……. نقد کافی نیست، نقد نقد را یادبگیریم! ……. بعد از خوردن برنج بنگال، گوشت گاو پاکستان، نان خشک گندم قزاق و روغن مالزی که در گاز روسیه با…

ادامه خواندن
ز

زندگی از زاویه کوته سنگی

7 دقیقه زمان مطالعه
0 4
7 دقیقه زمان مطالعه
0 4

ام‌شام می‌خواستم به وظیفه بروم و تا زیر پل کوته سنگی پیاده‌روی کردم فارغ از تاریکی راه و شلوغی مسیر غرق در رویایی بودم که برای آینده می‌بافیدم (رویابافی هنگام پیاده روی از زمان نوجوانی عادت‌م شده). به زیر پل…

ادامه خواندن
ب

بستر اجتماعی

2 دقیقه زمان مطالعه
0 6
2 دقیقه زمان مطالعه
0 6

من اگر امروز به روی یک ناشناس اخم میکنم و یا لبخند می‌زنم بیانگر تاثیرات بستر اجتماعی بر من است.اما سخن در کنش‌های فردی خلاصه نمی‌شود، تمام حرکات جمعی و آنچه را که میتوان سرنوشت جمعی خواند در یک نگاه…

ادامه خواندن